THISISERROR

Webportal operator

Prevádzkovateľom internetového portálu www.lomond.com je spoločnosť

Kaspro s.r.o.
IČO 31615856
DIČ: 2020445053
IČ DPH: SK2020445053
Spoločnosť je zapísaná v obch.registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro., vložka 2223/L

Adresa sídla spoločnosti: Červená 461/2, 010 03 Žilina, Slovakia

Kontaktné údaje

Prevádzka distribúcie produktov Lomond
Ilovská cesta 7, 013 11 Lietavská Lúčka, Slovakia
+421 940 527776
lomond@lomond.sk

Orgány dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia
Predmestská 71,011 79 Žilina
+421 41 7632130, +421 41 7245868

Slovenská inšpekcia životného prostredia Legionárska 223/5, 010 01 Žilina
+421 41 507 51 01
informacie_za@sizp.sk

Become our partner!

Do you purchase for business or are you interested in reselling? For our business partners and dealers, we offer discounted business terms, such as wholesale prices, online access to goods and pricing via XML, and other benefits! Contact our sales department for more information!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk
Registration

Products on sale

Lomond Fine Art Paper Gallery Metallic Semi Glossy 260g/m2 A3+, 10 sheets
Lomond Fine Art Paper Gallery Metallic Semi Glossy 260g/m2 A3+, 10 sheets
on stock discount 10% 
Price (VAT incl.): 25.55 €

Lomond Premium Photo Paper Satin 290 g/m2 A4, 20 sheets, Bright
Lomond Premium Photo Paper Satin 290 g/m2 A4, 20 sheets, Bright
on stock discount 10% 
Price (VAT incl.): 6.29 €

Lomond Self Adhesive Photo Paper Matte A4, 25 sheets, CDx3 (114/41mm)
Lomond Self Adhesive Photo Paper Matte A4, 25 sheets, CDx3 (114/41mm)
on stock discount 50% 
Price (VAT incl.): 2.75 €

Lomond Sublimation Bulk Ink LTDI-010C, 1000ml, cyan
Lomond Sublimation Bulk Ink LTDI-010C, 1000ml, cyan
on stock discount 25% 
Price (VAT incl.): 48.67 €

Products on sale

New products

Lomond Self-Adhesive Universal Labels, 1/210x297, A4, 100 sheets
Lomond Self-Adhesive Universal Labels, 1/210x297, A4, 100 sheets
new on stock 
Price (VAT incl.): 6.44 €

Lomond Bulk Ink LE14-001LM for Epson printers, light magenta, 100ml, dye
Lomond Bulk Ink LE14-001LM for Epson printers, light magenta, 100ml, dye
new on stock 
Price (VAT incl.): 2.87 €

Lomond CLC Paper for laser printers Matte 300 g/m2 SRA3, 150 sheets
Lomond CLC Paper for laser printers Matte 300 g/m2 SRA3, 150 sheets
new on stock 
Price (VAT incl.): 20.36 €

Lomond Bulk Ink LE14-010Y for Epson printers, yellow, 1000ml, dye
Lomond Bulk Ink LE14-010Y for Epson printers, yellow, 1000ml, dye
new not available 
Price (VAT incl.): 20.63 €

all new products

Add your contact to our mailing list!

Be informed! Add your contact to our mailing list and receive our newsletters! Login

Contact

You can not choose? You need help? Contact us!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.sk

This site uses cookies to improve usage of website.